Vyjádření společnosti Česká 1 ke krokům PGAC v závěru sezony 2015

Vyjádření společnosti Česká 1 ke krokům PGAC v závěru sezony 2015

Vyjádření společnosti Česká 1

 

            Společnost Česká 1, spol. s r.o., se sídlem Liberec IV. - Perštýn, Pod Branou 455/8, PSČ 46001, IČ : 27288129 je nucena reagovat na kroky Profesionální golfové asociace hráčů a učitelů golfu v ČR, z.s., se sídlem Strakonická 2860/4, Smíchov, 150 00 Praha 5, IČ: 64933814, které směřují nejen k poškození společnosti Česká 1, spol. s r.o., ale ohrožují i pořádání následující sezóny golfové tour. Mezi oběma společnostmi Česká 1, spol. s r.o. a Profesionální golfovou asociací hráčů a učitelů golfu v ČR, z.s. byla dne 10.12.2013 uzavřena Smlouva o spolupráci, jejímž předmětem byla činnost společnosti Česká 1, spol. s r.o. jako promotéra Czech PGA Tour. Společnost Česká 1, spol. s r.o. tuto činnost vykonávala ve sezónách 2014 a 2015 ke spokojenosti všech účastníků a tyto sezóny patřily k historicky nejúspěšnějším a jako takové byly velmi kladně hodnoceny jak hráči, tak v rámci závěrečného projevu i samotným prezidentem Profesionální golfové asociace hráčů a učitelů golfu v ČR, z.s., Petrem Nitrou. Je nutné zdůraznit, že za tímto úspěchem stojí obrovské množství práce vynaložené jednak na samotnou organizaci golfové tour, tak zejména na získávání nových atraktivních partnerů pro golfovou tour. Poté, co se nám podařilo stabilizovat jak organizační, tak finanční zázemí tour, pokusila se Profesionální golfová asociace hráčů a učitelů golfu v ČR, z.s. nezákonně a neplatně ukončit uzavřenou smlouvu a celé námi vytvořené zázemí včetně všech partnerů si ku vlastnímu prospěchu převzít.

 

            Výše popsané nezákonné a neetické jednání Profesionální golfové asociace hráčů a učitelů golfu v ČR, z.s. pak vrcholí současnou mediální kampaní, když se snaží společnost Česká 1, spol. s r.o. obvinit z údajného porušování smlouvy a nedodržování smluvních závazků. Je smutnou skutečností, že toto údajné porušení není Profesionální golfová asociace hráčů a učitelů golfu v ČR, z.s. schopna specifikovat ani v zaslaném odstoupení od uzavřené smlouvy, ani ve svých následných mediálních vyjádřeních. Je naopak skutečností, že Profesionální golfová asociace hráčů a učitelů golfu v ČR, z.s. si nad rámec uzavřené Smlouvy o spolupráci objednala u společnosti Česká 1, spol. s r.o. i pořádání jiných turnajů mimo sjednanou tour a doposud neuhradila vzniklé náklady.

 

            Společnost Česká 1, spol. s r.o. se pokusila řešit vzájemné neshody smírnou cestou a vyzvala Profesionální golfovou asociaci hráčů a učitelů golfu v ČR, z.s. k jednání. Bohužel na její výzvu ze dne 27. listopadu 2015 nebylo nijak reagováno, naopak Profesionální golfová asociace hráčů a učitelů golfu v ČR, z.s. pokračuje ve své snaze převzít partnery tour, kteří byli dojednáni společností Česká 1, spol. s r.o. pro své další aktivity. Za této situace již společnosti Česká 1, spol. s r.o. nezbývá jiná možnost, než všemi právními prostředky bránit zájmy své i zájem všech golfových hráčů, kterým jistě kvalitně zajištěná následující sezóna. Bude-li však sezóna 2016 a pořádání jejích jednotlivých turnajů ohroženo v důsledku právních sporů, nelze vinu za takové důsledky přičítat společnosti Česká 1, spol. s r.o.        

 

 V Liberci dne 21. prosince 2015

Česká 1, spol. s r.o.

Liberec IV. - Perštýn, Pod Branou 455/8, PSČ 46001

IČ : 27288129

Pavel Krenk, jednatel        

ilustrační foto: Z. Sluka


Generální partner


Výsledky

oaza-distribuce II TROPHY BY ATOMIC DRINKS

HráčR1Celkem
1. KOŘÍNEK6666
T2. LIESER. O6868
T2. WINKLER. F6868
4. TINTĚRA. L7171
5. MUTHREICH7272
T6. ZIEMER. M7373
T6. GRUBER. R7373
oaza-distribuce II TROPHY BY ATOMIC DRINKS Výsledky


Order of Merit

Czech PGA Tour 2018

HráčBody
1. KOŘÍNEK. A30 000
2. LIESER. O12 500
3. WINKLER. F12 500
4. MUTHREICH. M7 000
5. TINTĚRA. L7 000
6. GRUBER. R5 000
7. VELENSKÝ. V5 000
Tour 2018
Hledat:
 
∧   nahoru   ∧